Pethe 05 - Wil Aaron

  • Play:

Gwion Hallam yn holi'r cyfarwyddwr ffilm Wil Aaron am y frwydr a'r her o wneud ffilmiau yn y Gymraeg. Fel un o arloeswyr y Bwrdd Ffilmiau Cymraeg fe gyfarwyddodd Wil Aaron y ffilm arswyd gyntaf yn yr iaith - O'r Ddaear Hen, 1981. Dyma ei atgofion o gyfnod cyffrous a chythryblus y Bwrdd Ffilmiau Cymraeg.